O katalogu - Archeologia Sandomierz

O katalogu

 

WYSTAWA

 

Ekspozycja stała w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu – Zamek
 

KATALOG

 

Redakcja
Marek Florek

Teksty
Andrzej Buko (Wprowadzenie), Monika Bajka

Fotografie
Patryk Goszczyński

Projekt graficzny
SPIDER P Mariusz Pajączkowski

Tłumaczenia
Arch-Angielsk Piotr Moskała

Druk
Drukarnia JAKS, Wrocław

© Copyright by Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
© Copyright by Monika Bajka

 

Katalog w wersji książkowej jest rozprowadzany bezpłatnie do bibliotek, instytutów archeologii, placówek muzealnych i innych instytucji kultury w województwie świętokrzyskim i w całym kraju.

 

Muzeum

alt.php?id=422