Katalog - spis zabytków - Archeologia Sandomierz

Katalog - spis zabytków

 

KATALOG

Skróty:

dł. – długość

szer. – szerokość

wys. – wysokość

zach. wys. – zachowana wysokość

średn. – średnica

średn. wyl. – średnica wylewu

średn. dna – średnica dna

średn. otworu – średnica otworu

najw. średn. brzuśca – największa średnica brzuśca

rekonstr. wys./średn. – rekonstruowana wysokość/średnica

 

miejsc. nieznana – miejscowość nieznana

 

 

1. Kość mamuta – fragment ciosu, Piaseczno, pow. sandomierski, dł. 35 cm, średn. 14 cm

2. Kość mamuta – miednica, Piaseczno, pow. sandomierski, dł. 78 cm, szer. 59 cm

3. Kość mamuta – udowa, Piaseczno, pow. sandomierski, dł. 88 cm

4. Kość mamuta – fragment żebra, Piaseczno, pow. sandomierski, dł. 60 cm

5. Ząb trzonowy mamuta, Piaseczno, pow. sandomierski, 26 x 22 cm

6. Fragment żuchwy młodego mamuta z zębem, Piaseczno, pow. sandomierski, 36 x 16 cm

7. Kość nosorożca włochatego – fragment czaszki, Piaseczno, pow. sandomierski, dł. 67 cm, szer. 34 cm

 

NEOLIT

Kultura ceramiki wstęgowej rytej

8. Kamień żarnowy, Kamień Łukawski, pow. sandomierski, dł. 49 cm, szer. 25 cm

9. Rozcieracz / pestle, kamień, Sandomierz, średn. ok. 8,0 cm

10. Fragment naczynia, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 5,3 x 4,5 cm

11. Fragment naczynia, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 7,4 x 5,0 cm

12. Fragment naczynia, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, zach. wys. 6,8 cm, średn. wyl. 11 cm

13. Fragmenty naczynia (3), ceramika, Samborzec, pow. sandomierski, zach. wys. 6,1 cm, średn. dna 5,0 cm; 6,9 x 4,8 cm; 6,3 x 3,9 cm

14-16. Fragmenty naczyń, ceramika, Sandomierz, zach. wys. 8,0 cm, średn. wyl. 10,0 cm; 8,5 x 6,6 cm; zach. wys. 8,0 cm, średn. dna 5,0 cm

17. Fragmenty naczynia (2), ceramika, Sandomierz, 10,6 x 9,0 cm; 9,0 x 9,8 cm

18. Fragment naczynia, ceramika, Sandomierz, 7,3 x 6,9 cm

19. Fragment naczynia, ceramika, Sandomierz, 7,5 x 5,3 cm

20. Fragment naczynia, ceramika, Sandomierz, zach. wys. 9,0 cm, średn. dna 4,4 cm

21. Fragmenty naczynia (2), ceramika, Sandomierz, 7,3 x 4,7 cm; 5,5 x 4,5 cm

22-23. Fragmenty naczyń, ceramika, Sandomierz, 5,4 x 4,6 cm; 4,9 x 4,4 cm

24. Przęślik, ceramika, Sandomierz, średn. 4,0-4,5 cm, średn. otworu 0,7 cm, wys. 0,8 cm

25. Fragment narzędzia kościanego, Sandomierz, 1,9 x 1,4 cm

26. Fragment narzędzia kamiennego – siekiery, miejsc. nieznana, 5,0 x 4,2 x 1,2 cm

27. Fragment narzędzia kamiennego – siekiery, Sandomierz, 5,1 x 3,4 x 2,1 cm

28. Fragment narzędzia kamiennego – siekiery, Mokoszyn, pow. sandomierski, 6,1 x 5,3 x 2,0 cm

29. Fragment narzędzia kamiennego – dłuta, Sandomierz, 4,0 x 1,3 x 1,7 cm

30. Fragment motyki kamiennej, Kobierniki, pow. sandomierski, 9,9 x 5,2 cm, średn. otworu 2,5 cm

31. Rozcieracz, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 6,4 x 6,0 x 3,3 cm

32. Tłuk, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 6,3 x 5,4 x 4,5 cm

33-34. Rdzenie, krzemień czekoladowy, Kamień Łukawski, pow. sandomierski, wys. 4,6 cm, szer. 4,3 cm; wys. 3,3 cm, szer. 3,8 cm

35. Drapacz, krzemień czekoladowy, Kamień Łukawski, pow. sandomierski, 2,4 x 1,9 cm

36. Odłupek, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 4,2 x 4,1 cm

37. Odłupek, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,4 x 2,9 cm

38. Skrobacz, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,3 x 2,2 cm

39-41. Wióry retuszowane, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 8,7 x 2,5 cm; 9,0 x 2,6 cm; 6,9 x 1,5 cm

42-43. Wióry, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 5,4 x 1,5 cm; 4,6 x 1,8 cm

44. Wiór retuszowany (fragment), krzemień czekoladowy, Sandomierz, 4,0 x 1,3 cm

45. Wiór (fragment), krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,5 x 1,8 cm

46. Wiór retuszowany (fragment), krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,4 x 1,4 cm

47-48. Wióry, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,6 x 1,2 cm; 3,5 x 1,6 cm

49. Wiór (fragment), krzemień czekoladowy, Sandomierz, 2,8 x 1,4 cm

50. Wiór retuszowany (fragment), krzemień gościeradowski, Sandomierz, 4,5 x 1,7 cm

51. Wiór (fragment), krzemień świeciechowski, Sandomierz, 3,8 x 2,0 cm

52. Półtylczak, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,3 x 1,6 cm

53-54. Drapacze, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,8 x 2,5 cm; 3,0 x 2,1 cm

55-56. Drapacze, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 5,4 x 2,0 cm; 2,6 x 2,4 cm

57. Rdzeń, obsydian, Polanów, pow. sandomierski, wys. 4,1 cm, szer. 2,8 cm

58. Wiór, obsydian, Sandomierz, 2,9 x 1,2 cm

 

Grupa samborzecko-opatowska i kultura malicka

59. Pucharek, ceramika, miejsc. nieznana, wys. 8,8 cm, średn. wyl. 7,6-8,0 cm

60. Naczynie, ceramika, Samborzec, pow. sandomierski, wys. 14,2 cm, średn. wyl. 7,9 cm

61. Naczynie, ceramika, Sandomierz, wys. 13,0 cm, średn. wyl. 8,3 cm

62-63. Fragmenty naczyń, ceramika, Sandomierz, 12,0 x 11,0 cm; 11,7 x 8,5 cm

64-65. Naczynia, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, wys. 10,9 cm, średn. wyl. 10,6 cm; rekonstr. wys. 22,5 cm, średn. wyl. 24,0 cm

66. Puchar, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, wys. 16,1 cm, rekonstr. średn. wyl. 10,0 cm

67. Pucharek, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, wys. 8,9 cm, średn. wyl. 6,5 cm

68. Fragmenty naczynia (2), ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, wys. 7,3 cm, średn. wyl. 5,0 cm

69. Naczynie, ceramika, miejsc. nieznana, rekonstr. wys. 17,0 cm, średn. wyl. 11,5 cm

70. Przęślik, ceramika, Sandomierz, średn. 4,0 cm, wys. 3,0 cm, średn. otworu 0,8 cm

71. Narzędzie kamienne – dłuto, Sandomierz, 13,3 x 2,3 x 1,7 cm

72. Fragment narzędzia kamiennego – siekiery?, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 8,0 x 3,6 x 3,3 cm

73. Fragment narzędzia kamiennego – siekiery, Glinka, pow. ostrowiecki, 7,2 x 4,7 cm

74. Fragment narzędzia kamiennego – dłuta, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 2,1 x 1,8 cm

75-76. Fragmenty narzędzi kościanych, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 6,1 x 0,8 cm; 7,6 x 1,9 cm

77. Tłuk, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, średn. 4,2 cm

78. Rdzeń przerobiony na tłuk, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 4,6 x 5,1 x 4,0 cm

79-82. Rdzenie, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 7,2 x 4,8 x 4,8 cm; 6,2 x 6,4 x 3,4 cm; 4,8 x 3,2 x 5,7 cm; 4,7 x 5,0 x 3,3 cm

83-86. Wióry retuszowane, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 5,3 x 2,2 cm; 5,9 x 1,9 cm; 4,7 x 1,7 cm; 5,2 x 1,4 cm

87-88. Wióry retuszowane (fragmenty), krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 2,7 x 1,7 cm; 3,3 x 1,3 cm

89-92. Wiórowce, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 4,0 x 1,0 cm; 4,5 x 0,8 cm; 4,8 x 0,9 cm; 3,7 x 0,9 cm

93. Drapacz, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 2,3 x 1,5 cm

94. Drapacz, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 5,3 x 2,2 cm

95-99. Drapacze, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 7,1 x 2,5 cm; 5,3 x 2,1 cm; 5,6 x 2,3 cm; 5,0 x 2,1 cm; 4,3 x 2,8 cm

100. Rylec, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 7,3 x 2,0 cm

101-110. Trapezy (mikrolity), krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, wymiary największego 2,1 x 1,4 cm; wymiary najmniejszego 1,4 x 0,9 cm

111-115. Przekłuwacze z długim kolcem, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 2,6 x 0,9 cm; 2,2 x 1,1 cm; 2,7 x 0,9 cm; 2,4 x 1,6 cm; 3,0 x 0,9 cm

116. Przekłuwacz zdwojony, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 4,0 x 1,8 cm  

117-120. Przekłuwacze, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 3,8 x 1,0 cm; 3,6 x 1,4 cm; 2,5 x 1,7 cm; 3,1 x 1,0 cm

121-122. Wiertniki, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 3,2 x 1,0 cm; 3,3 x 1,3 cm

123. Przekłuwacz – pazur, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 2,9 x 1,4 cm

124-128. Półtylczaki, krzemień czekoladowy, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 4,0 x 1,6 cm; 4,2 x 1,0 cm; 6,3 x 1,6 cm; 3,7 x 1,3 cm; 4,3 x 1,4 cm

129-132. Rdzenie, obsydian, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 2,1 x 3,1 x 3,5 cm; 2,7 x 3,0 x 3,7 cm; 3,4 x 2,6 x 2,6 cm; 2,2 x 1,5 x 1,2 cm

133. Surowa bryłka obsydianu, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 4,3 x 2,2 x 2,3 cm

134-141. Wióry, obsydian, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 3,4 x 1,3 cm; 3,1 x 1,1 cm; 2,8 x 1,1 cm; 2,0 x 1,0 cm; 1,9 x 1,0 cm; 1,7 x 1,1 cm; 2,6 x 0,7 cm; 2,4 x 0,7 cm

142-143. Odłupki, obsydian, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 3,3 x 2,3 cm; 2,1 x 1,9 cm

 

Kultura lubelsko-wołyńska

144-145. Czarki, ceramika, Sośniczany, pow. sandomierski, wys. 5,4 cm, średn. wyl. 5,0 cm; wys. 6,7 cm, średn. wyl. 7,5 cm

146. Czarka, ceramika, Wiązownica Mała, pow. staszowski, wys. 6,8 cm, średn. wyl. 5,4 cm

147. Amforka, ceramika, Gorzyczany, pow. sandomierski, wys. 9,4 cm, średn. wyl. 5,7 cm

148. Bęben, ceramika, Nowa Wieś, pow. sandomierski, wys. 15,5 cm, zach. średn. wyl. 13,5 cm

149. Ucho amfory, ceramika, Sandomierz, 18,8 x 8,0 x 6,0 cm

150. Ucho amfory, ceramika, Ćmielów, pow. sandomierski, 8,8 x 5,5 cm

151. Fragment siekiery kamiennej, Sandomierz, 6,5 x 5,3 x 2,6 cm

152. Fragment tłuka, kamień, Sandomierz, 4,5 x 4,5 x 2,7 cm

153. Fragment narzędzia kościanego – szydła, Gorzyczany, pow. sandomierski, 9,0 x 1,2 cm

154. Fragment bransolety, miedź, Sośniczany, pow. sandomierski, 4,8 x 4,4 cm

155-156. Wióry, krzemień czekoladowy, Sośniczany, pow. sandomierski, 13,0 x 3,0 cm; 10,2 x 2,5 cm

157. Rylec, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 3,1 x 2,9 cm

158. Rylec zdwojony, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 4,3 x 1,9 cm

159. Drapacz, krzemień czekoladowy, Złota, 6,8 x 3,0 cm

160. Przekłuwacz zdwojony, krzemień wołyński, Nowa Wieś, pow. sandomierski, 9,7 x 2,3 cm

161. Odłupek, krzemień gościeradowski , Sandomierz, 4,8 x 2,5 cm 

162. Wiór, krzemień czekoladowy, Sandomierz, 7,1 x 1,7 cm

163. Skład wiórów makrolitycznych (23), krzemień czekoladowy, Krowia Góra, pow. sandomierski, 10,8 x 4,5 x 0,8 cm – 15,9 x 3,0 x 1,3 cm

 

Kultura pucharów lejkowatych

164-166. Amfory, ceramika, Gorzyczany, pow. sandomierski, wys. 8,0 cm, średn. wyl. 7,5 cm; wys. 16,0 cm, średn. wyl. 12,2 cm; wys. 13,0 cm, średn. wyl. 12,5 cm

167. Amfora, ceramika, Wlonice, pow. opatowski, wys. 16,1 cm, średn. wyl. 10,3 cm

168. Amfora, ceramika, Żuków, pow. sandomierski, wys. 20,3 cm, średn. wyl. 11,3 cm

169. Amfora, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, wys. 20,6 cm, średn. wyl. 10,0 cm

170. Naczynie, ceramika, Ocinek, pow. sandomierski, wys. 9,2 cm, średn. wyl. 6,9 cm

171. Flasza z kryzą, ceramika, Góry Wysokie, pow. sandomierski, wys. 11,5 cm, rekonstr. średn. wyl. 5,5 cm

172. Flasza z kryzą, ceramika, miejsc. nieznana, wys. 12,9 cm, średn. wyl. 6,0 cm

173-174. Ucha „ansa lunata”, ceramika, Gorzyczany, pow. sandomierski, 13,4 x 5,9 cm; 8,3 x 3,7 cm

175-176. Ucha naczyń, ceramika, Kamień Łukawski, pow. sandomierski, 6,9 x 6,4 cm; 7,1 x 5,8 cm

177. Ucho naczynia, ceramika, Zaleszany, pow. stalowowolski, 6,3 x 3,9 cm

178. Ucho naczynia, ceramika, Zawichost, pow. sandomierski, 3,2 x 6,8 cm

179. Garnek, ceramika, Gorzyczany, pow. sandomierski, wys. 15,3 cm, średn. wyl. 14,0 cm

180-182. Fragmenty garnków, ceramika, Zawichost, pow. sandomierski, 8,6 x 17,5 cm; 8,0 x 10,0 cm; zach. wys. 12,3 cm, średn. wyl. 22,0 cm

183. Ciężarek tkacki, glina, Złota, pow. sandomierski, 11,7 x 11,0 cm, średn. otworu 1,7 cm

184-185. Przęśliki, ceramika, Zawichost, pow. sandomierski, średn.: 5,1 cm; 7,3 cm

186. Przęślik, ceramika, Ćmielów, pow. ostrowiecki, średn. 5,1 cm

187-189. Przęśliki, ceramika, Kamień Łukawski, pow. sandomierski, średn.: 6,0 cm; 5,7 cm; 3,8 cm

190-192. Fragmenty przęślików, ceramika, Zawichost, pow. sandomierski, rekonstr. średn.: 4,7 cm; 6,0 cm; 6,4 cm

193. Stempel kościany, Gorzyczany, pow. sandomierski, 8,7 x 2,3 cm

194-195. Narzędzia kościane – szydła-gładziki, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 15,6 x 1,7 x 0,5 cm; 11,6 x 2,0 x 0,5 cm

196-197. Narzędzia kościane – szydła-przekłuwacze / bone tools (awls), Ćmielów, pow. ostrowiecki, 8,7 x 1,6 cm; 9,0 x 2,5 cm

198. Kamień szlifierski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 7,3 x 4,4 x 4,5 cm

199. Narzędzie kościane – gładzik, Gorzyczany, pow. sandomierski, 5,9 x 1,2 cm

200-201. Narzędzia kościane – szydła-przekłuwacze, Gorzyczany, pow. sandomierski, 5,7 x 1,4 cm; 5,5 x 0,8 cm

202. Narzędzie kościane – szydło-gładzik, Gorzyczany, pow. sandomierski, 11,0 x 1,3 cm

203. Narzędzie kościane – dłuto, Gorzyczany, pow. sandomierski, 12,4 x 1,6 cm

204. Narzędzie kościane – dłuto, Sandomierz, zach. dł. 7,2 cm, szer. 1,7 cm

205. Narzędzie kościane – gładzik, Sandomierz, zach. dł. 6,0 cm, szer. 1,3 cm

206. Topór, łopata łosia, Wólka Turebska, pow. stalowowolski, dł. 17,6 cm, szer. ostrza 13,4 cm, szer. obucha 3,0 cm

207-209. Topory, róg jelenia, Gorzyczany, pow. sandomierski, dł. 9,5 cm, średn. otworu 2,1 cm; dł. 16,6 cm, otwór 3,8 x 1,9 cm; 19,6 x 5,3 x 4,4 cm, otwór 4,5 x 2,1 cm

210-211. Topory, róg jelenia, Zawichost, pow. sandomierski, 12,1 x 2,3 x 2,0 cm, średn. otworu 1,0 cm; 19,2 x 6,8 x 3,1 cm, średn. otworu 1,3 cm 

212-214. Tłuki, krzemień pasiasty, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 8,2 x 7,7 x 5,9 cm; 7,3 x 6,6 x 6,7 cm; 5,0 x 4,6 x 4,0 cm

215. Tłuk, kamień, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 6,3 x 5,5 x 5,1 cm

216. Rdzeń, krzemień świeciechowski, Zawichost, pow. sandomierski, 17,7 x 10,5 x 6,2 cm

217. Wiór, krzemień świeciechowski, Pawłów, pow. sandomierski, 17,2 x 3,6 cm

218-220. Wióry, krzemień świeciechowski, Pawłów, pow. sandomierski, 27,6 x 4,7 cm; 14,5 x 3,2 cm; 14,4 x 4,5 cm

221. Wiór, krzemień wołyński, Leszczków, pow. opatowski, 19,8 x 4,8 cm

222. Siekiera, krzemień świeciechowski, Podgrodzie, pow. ostrowiecki, 11,8 x 4,8 x 3,3 cm

223-224. Siekiery, krzemień świeciechowski, Zawichost, pow. sandomierski, 15,9 x 4,5 x 3,0 cm; 15,2 x 5,7 x 2,5 cm

225. Siekiera, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 16,1 x 5,4 x 3,8 cm

226. Siekiera, krzemień pasiasty, Podgrodzie, pow. ostrowiecki, 7,9 x 3,5 x 2,4 cm

227. Siekiera, krzemień pasiasty, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 11,1 x 5,0 x 2,2 cm

228. Siekiera, krzemień pasiasty, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 11,6 x 5,3 x 3,4 cm

229. Wiór, krzemień świeciechowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 16,3 x 3,2 x 1,5 cm

230. Wiórowiec, krzemień świeciechowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 11,4 x 2,0 x 1,5 cm

231. Wiórowiec – pazur, krzemień świeciechowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 9,0 x 2,7 x 1,4 cm

232. Wiór retuszowany, krzemień świeciechowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 12,2 x 2,7 x 0,9 cm

233. Wiertnik, krzemień gościeradowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 8,6 x 2,7 x 0,8 cm

234. Wiertnik, krzemień świeciechowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 7,8 x 3,5 x 0,9 cm

235-239. Drapacze, krzemień świeciechowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 9,3 x 2,7 x 0,8 cm; 8,3 x 3,9 x 0,8 cm; 8,0 x 3,6 x 2,2 cm; 9,2 x 2,8 x 1,4 cm; 11,1 x 3,1 x 1,0 cm

240. Drapacz zdwojony, krzemień gościeradowski, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 10,2 x 2,9 x 1,7 cm

241. Topór, kamień, Ćmielów, pow. ostrowiecki, 10,5 x 4,7 x 3,3 cm

242. Gliniany model topora, miejsc. nieznana, 5,1 x 3,1 x 2,5 cm

 

Kultura amfor kulistych

243-244. Amfory, ceramika, Sandomierz, wys. 23,5 cm, średn. wyl. 15,4 cm, najw. średn. brzuśca 30,5 cm; wys. 21 cm, średn. wyl. 13,7 cm, najw. średn. brzuśca 31,0 cm

245. Amfora, ceramika, Sandomierz, wys. 10,6 cm, średn. wyl. 8,0 cm

246. Fragmenty naczynia – pokrywki, ceramika, Sandomierz, zach. wys. 5,7 cm, średn. wyl. 14,0 cm  

247. Amfora, ceramika, Sandomierz, wys. 17,6 cm, średn. wyl. 10,7 cm, najw. średn. brzuśca 15,5 cm

248. Amfora, ceramika, Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski, zach. wys. 19,0 cm, najw. średn. brzuśca 24,5 cm

249. Puchar, ceramika, Jastków, pow. ostrowiecki, wys. 13,5 cm, średn. wyl. 16,3 cm

250. Puchar, ceramika, Sandomierz, wys. 9,7 cm, średn. wyl. 14,0 cm

251. Tarczka, bursztyn, Sandomierz, średn. 4,0 cm, średn. otworu 0,5 cm

252-253. Szable dzika, Sandomierz, zach. dł.: 8,6 cm; 8,3 cm

254-255. Narzędzia kościane – szydła, Sandomierz, dł.: 5,1 cm; 4,0 cm

256-257. Wióry, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 4,6 x 1,8 cm; 7,8 x 1,6 cm

258. Wiór, krzemień świeciechowski, Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski, 4,9 x 1,7 cm

259. Półtylczak, krzemień czekoladowy, Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski, 4,2 x 1,3 cm

260. Dłuto, krzemień pasiasty, Sandomierz, 11,5 x 2,2 x 1,7 cm

261. Siekiera, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 13,0 x 5,4 x 3,3 cm

262. Siekiera, krzemień pasiasty, Sandomierz, 16,0 x 7,0 x 2,4 cm

263. Dłuto, krzemień pasiasty, Złota, pow. sandomierski, 9,0 x 2,0 x 1,4 cm

264. Siekiera, krzemień pasiasty, Glinka, pow. ostrowiecki, 9,8 x 3,9 x 1,2 cm

 

Kultura złocka

265. Misa, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 15,0 cm, średn. wyl. 30,0 cm

266. Kubek, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 17,5 cm, średn. wyl. 17,2 cm

267-269. Kubki, ceramika, Złota, pow. sandomierski, rekonstr. wys. 8,5 cm, średn. wyl. 8,5 cm; wys. 8,7 cm, średn. wyl. 8,2 cm; wys. 6,3 cm, średn. wyl. 6,0 cm

270-271. Miski, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 5,2 cm, średn. wyl. 11,5 cm; wys. 5,3 cm, średn. wyl. 8,9 cm

272. Garnek, ceramika, Złota, pow. sandomierski, rekonstr. wys. 35,0 cm, średn. wyl. 25,0 cm

273. Misa, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 6,5 cm, średn. wyl. 18,1 cm

274. Amfora, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 17,0 cm, średn. wyl. 9,8 cm

275-277. Pucharki, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 6,4 cm, średn. wyl. 5,8 cm; wys. 7,2 cm, średn.  wyl. 6,2 cm; wys. 8,8 cm, średn. wyl. 7,8 cm

278. Misa, ceramika, Sandomierz, wys. 11,2 cm, średn. wyl. 20,5 cm

279. Gliniany model topora, Sandomierz, 6,7 x 2,2 x 2,7 cm, średn. otworu 0,3 cm

280. Zawieszki (9), muszla, Sandomierz, 1,4-1,6 x 0,5-0,6 cm

281-284. Grociki trójkątne, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 1,7 x 1,5 cm; 2,2 x 1,6 cm; 1,8 x 1,6 cm; 2,5 x 1,8 cm

285-286. Narzędzia kościane – szydła, Sandomierz, 7,5 x 1,6 cm; 4,9 x 0,6 cm

287. Misa, ceramika, Stary Garbów, pow. sandomierski, wys. 12,3 cm, średn. wyl. 26,7 cm

288. Puchar, ceramika, Stary Garbów, pow. sandomierski, wys. 15,0 cm, średn. wyl. 13,1 cm

289-290. Kubki, ceramika, Stary Garbów, pow. sandomierski, wys. 10,4 cm, średn. wyl. 7,9 cm; wys. 9,5 cm, średn. wyl. 9,0 cm

291. Tarczka, kość, Stary Garbów, pow. sandomierski, 4,9 x 5,2 cm

292. Zawieszka, ząb zwierzęcy, Stary Garbów, pow. sandomierski, 2,0 x 0,8 cm

293. Paciorki (3), bursztyn, Stary Garbów, pow. sandomierski, 2,2 x 1,2 cm; 2,5 x 1,2 cm; 2,8 x 0,8 cm

294. Amfora, ceramika, Sandomierz, wys. 22,3 cm, średn. wyl. 11,2 cm

295. Pokrywka, ceramika, Sandomierz, wys. 3,8 cm, średn. wyl. 13,3 cm

296. Pokrywka, ceramika, Sandomierz, wys. 4,8 cm, średn. wyl. 11,5 cm

 

Kultura ceramiki sznurowej

297. Topór, kamień, Zawichost, pow. sandomierski, 11,3 x 4,9 x 4,4 cm

298. Topór, kamień, Leszczków, pow. opatowski, 13,5 x 6,0 x 4,0 cm

299. Topór, kamień, Rytwiany, pow. staszowski, 11,5 x 4,5 x 5,0 cm

300. Topór, kamień, Żurawica, pow. sandomierski, 12,3 x 5,2 x 5,7 cm

301. Topór, kamień, Śmiłów, pow. opatowski, 17,6 x 9,6 x 7,5 cm

302. Topór, kamień, Kamień Łukawski, pow. sandomierski, 8,3 x 5,5 x 4,9 cm

303. Topór, kamień, Ostrowiec Świętokrzyski, 13,9 x 6,3 x 5,2 cm

304. Topór, kamień, Dęblin, pow. tarnowski, 10,5 x 5,8 x 5,5 cm

305. Topór, kamień, Zawichost, pow. sandomierski, 10,3 x 5,1 x 5,4 cm

306. Amfora, ceramika, Sandomierz, wys. 31,0 cm, średn. wyl. 12,7 cm

307. Puchar, ceramika, Sośniczany, pow. sandomierski, wys. 11,8 cm, średn. wyl. 11,0 cm

308. Puchar, ceramika, Śmiechowice, pow. sandomierski, wys. 17,0, średn. wyl. 12,0 cm

309. Puchar, ceramika, miejsc. nieznana, wys. 14,0 cm, średn. wyl. 13,6 cm

310. Pucharek, ceramika, Mściów, pow. sandomierski, wys. 9,0 cm, średn. wyl. 8,2 cm

311. Pucharek, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 6,0 cm, średn. wyl. 4,6 cm

312. Amfora, ceramika, Kleczanów, pow. sandomierski, wys. 22,3 cm, średn. wyl. 8,0 cm, najw. średn. brzuśca 26,1 cm  

313. Puchar, ceramika, Kleczanów, pow. sandomierski, wys. 16,6 cm, średn. wyl. 11,5 cm

314-315. Siekiery, krzemień świeciechowski, Kleczanów, pow. sandomierski, 7,5 x 2,7 x 2,1 cm; 8,7 x 3,8 x 1,9 cm

316. Siekiera, krzemień wołyński, Kleczanów, pow. sandomierski, 9,4 x 4,6 x 2,3 cm

317-318. Topory, kamień, Kleczanów, pow. sandomierski, 11,8 x 5,0 cm; 10,0 x 2,3 cm

319. Wiór retuszowany, krzemień wołyński, Kleczanów, pow. sandomierski, 7,9 x 1,9 x 0,5 cm

320. Odłupek, krzemień świeciechowski, Kleczanów, pow. sandomierski, 4,3 x 4,7 x 0,7 cm

321. Siekiera, krzemień świeciechowski, Malice Kościelne, pow. opatowski, 9,3 x 4,8 x 3,3 cm

322. Siekiera, krzemień jurajski, miejsc. nieznana, 10,0 x 3,7 x 1,5 cm

323. Siekiera, krzemień jurajski, Sośniczany, pow. sandomierski, 9,3 x 5,7 x 2,0 cm

324. Wiór, krzemień czekoladowy, Złota, pow. sandomierski, 8,4 x 2,8 cm

325-328. Grociki sercowate, krzemień czekoladowy, Złota, pow. sandomierski, dł.: 2,4 cm; 1,9 cm; 2,1 cm; 2,3 cm

329. Topór, kamień, Złota, pow. sandomierski, zach. dł. 11,8 cm, szer. 4,2 cm, wys. 5,2 cm

330-331. Siekiery, krzemień ożarowski, Złota, pow. sandomierski, 9,9 x 5,0 x 2,9 cm; 10,7 x 5,0 x 2,5 cm

332. Topór, kamień, Złota, pow. sandomierski, 10,0 x 3,5 x 4,4 cm

 

EPOKA BRĄZU

Kultura mierzanowicka

333. Amfora, ceramika, Zawichost, pow. sandomierski, wys. 18,3 cm, średn. wyl. 9,4 cm, najw. średn. brzuśca 17,8 cm

334. Zawieszki (3), zęby zwierzęce, Nikisiałka Duża, pow. opatowski, zach. dł.: 3,8 cm; 3,3 cm; 2,1 cm

335. Kubek, ceramika, Nikisiałka Duża, pow. opatowski, wys. 9,4 cm, średn. wyl. 9,0 cm

336. Puchar, ceramika, Nikisiałka Duża, pow. opatowski, wys. 15,1 cm, średn. wyl. 10,5 cm

337. Amfora, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 16,7 cm, średn. wyl. 9,4 cm

338. Kubek, ceramika, Sandomierz, wys. 12,3 cm, średn. wyl. 10,5 cm

339. Kubek, ceramika, Koprzywnica, pow. sandomierski, wys. 6,5 cm, średn. wyl. 6,8 cm

340. Paciorki (ok. 1000), muszle małży, Sandomierz, średn. ok. 0,8 cm

341. Zawieszki (13), kości ptasie, Sandomierz, dł. najdłuższej 5,7 cm

342. Paciorki (3), kość, Sandomierz, wys. 0,5-0,9 cm, średn. 0,7-0,8 cm

343. Paciorki rurkowate (15), kości kozy/owcy, Sandomierz, dł. najdłuższego 8,7 cm, średn. 0,6-1,4 cm

344. Paciorki (ok. 150), muszle małży, Wilczyce, pow. sandomierski, średn. ok. 0,9 cm

345. Paciorki (3), fajans, Wilczyce, pow. sandomierski, średn. 0,6-0,7 cm, wys. 0,5-0,6 cm

346. Zawieszki (2), muszle, Wilczyce, pow. sandomierski, 3,6 x 3,3 cm; 1,4 x 1,7 cm

347. Szpila kościana, Wilczyce, pow. sandomierski, zach. dł. 16,9 cm

348. Fragment szpili kościanej, Złota, pow. sandomierski, zach. dł. 5,5 cm, szer. 0,7-0,9 cm

349-350. Zausznice, miedź, Złota, pow. sandomierski, średn.: 6,9 cm; 2,0 cm

351. Fragment zausznicy, Złota, pow. sandomierski, zach, dł. 5,1 cm

352-352. Szable dzika z otworami, Złota, pow. sandomierski, dł. 8,7, szer. 1,8 cm (x2)

345-359. Szable dzika z otworami (napierśnik), Złota, pow. sandomierski, 17,1 x 2,8 cm; 16,7 x 2,7 cm; 14,9 x 3,1 cm; 14,2 x 2,8 cm; 13,1 x 2,8 cm; 13,1 x 2,8 cm

360. Kubek, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 5,8 cm, średn. wyl. 11,5 cm

361. Paciorki (ok. 1300), muszle małży, Złota, pow. sandomierski, średn. 0,5-0,9 cm

362. Paciorki (26), róg, Złota, pow. sandomierski, średn. 0,9-1,0 cm, wys. 0,3-0,8 cm

363. Zawieszki (23), zęby zwierzęce, Złota, pow. sandomierski, zach. dł. 2,1-3,9 cm

364-365. Szpile kościane, Złota, pow. sandomierski, dł.: 11,9 cm; 8,5 cm

366-369. Grociki sercowate, krzemień czekoladowy, Złota, pow. sandomierski, 3,2 x 1,7 cm; 2,5 x 1,2 cm; 1,9 x 1,3 cm; 1,9 x 1,2 cm

370. Drapacz, krzemień jurajski, Złota, pow. sandomierski, 5,5 x 2,7 x 0,8 cm

371-373. Zausznice, miedź, Złota, pow. sandomierski, 10,0 x 1,1 cm; 3,9 x 0,9 cm; 9,5 x 1,1 cm

374-376. Tarczki z otworami, miedź, Złota, pow. sandomierski, 6,0 x 5,1 cm; 4,4 x 4,1 cm; średn. 4,1 cm

377. Pierścień, miedź, Złota, pow. sandomierski, średn. 2,5-3,0 cm, zach. szer. 4,8 cm

378-382. Półwytwory siekier, krzemień ożarowski, Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, 16,3 x 9,6 x 4,0 cm; 13,1 x 6,6 x 2,8 cm; 10,0 x 6,0 x 2,5 cm; 8,9 x 5,9 x 1,7 cm; 8,8 x 4,8 x 2,5 cm

383-384. Półwytwory siekier, krzemień pasiasty, Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, 9,5 x 5,0 x 1,6 cm; 10,0 x 5,5 x 1,3 cm

385. Półwytwór siekiery, krzemień jurajski, Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, 11,3 x 5,5 x 1,5 cm

386. Siekiera dwuścienna, krzemień pasiasty, Złota, pow. sandomierski, 5,9 x 3,5 x 1,4 cm

387. Siekiera dwuścienna, krzemień wołyński, miejsc. nieznana, 7,4 x 3,6 x 1,4 cm

388. Siekiera dwuścienna, krzemień pasiasty, Kamień Plebański, pow. sandomierski, 7,0 x 4,2 x 1,4 cm

389. Siekiery dwuścienne, krzemień pasiasty, Dwikozy, pow. sandomierski, 7,8 x 5,1 x 2,4 cm

390. Siekiera dwuścienna, krzemień ożarowski (?), Kamień Plebański, pow. sandomierski, 10,0 x 4,1 x 2,0 cm

391. Siekiera dwuścienna, krzemień jurajski, Podgrodzie, pow. ostrowiecki, 9,0 x 4,5 x 2,2 cm

392. Siekiera dwuścienna, krzemień wołyński, Koprzywnica, pow. sandomierski, 12,7 x 6,0 x 3,0 cm

393. Siekiera dwuścienna, krzemień świeciechowski, Sandomierz, 16,6 x 5,7 x 2,0 cm

394. Sztylet, krzemień naddniestrzański, okolice Baranowa Sandomierskiego, 15,4 x 5,3 x 0,6 cm

395. Grot/ostrze sztyletu, krzemień czekoladowy, Jasice, pow. opatowski, 11,1 x 4,3 x 1,1 cm

396. Grot/ostrze sztyletu, krzemień wołyński, Sandomierz, 14,8 x 3,8 x 1,4 cm

397-400. Grociki sercowate, krzemień czekoladowy, Koprzywnica, pow. sandomierski, 3,7 x 1,4 x 0,3 cm; 1,7 x 1,2 x 0,3 cm; 2,2 x 1,3 x 0,3 cm; 1,3 x 1,1 x 0,3 cm

401. Grocik sercowaty, krzemień czekoladowy, Gorzyczany, pow. sandomierski, 2,1 x 1,5 x 0,3 cm

402. Nóż sierpowaty, krzemień wołyński, miejsc. nieznana, 14,8 x 5,6 x 1,3 cm

403. Nóż sierpowaty, krzemień ożarowski, Kamień Plebański, pow. sandomierski, 13,0 x 4,7 x 1,2 cm

404. Ciężarek tkacki, kamień, Góry Wysokie, pow. sandomierski, 9,5 x 6,0 x 5,7 cm, średn. otworu 2,4 cm

405. Narzędzie kamienne (ciosło/kilof), Jasice, pow. opatowski, 20,0 x 5,7 x 4,4 cm

406-407. Topory kamienne, kamień, Janowice, pow. ostrowiecki, 15,7 x 5,7 x 7,0 cm; 16,6 x 5,8 x 7,2 cm

 

Kultura trzciniecka

408-409. Naczynia, ceramika, Dwikozy, pow. sandomierski, wys. 19,5 cm, średn. wyl. 11,0 cm; wys. 16,0 cm, średn. wyl. 11,5 cm

410-411. Naczynia, ceramika, Dwikozy, pow. sandomierski, wys. 10,5 cm, średn. wyl. 8,8 cm; wys. 8,0 cm, średn. wyl. ok. 8,3 cm

412-413. Pucharki, ceramika, Dwikozy, pow. sandomierski, wys. 12,6 cm, średn. wyl. 11,0 cm; wys. 6,5 cm, średn. wyl. 6,7 cm

414. Gliniany model narzędzia (?), Dwikozy, pow. sandomierski, 12,0 x 6,0 x 4,3 cm

415. Naczynie, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 14,5 cm, średn. wyl. 14,0 cm

416-417. Puchary, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 10,5 cm, średn. wyl. 9,0 cm; wys. 11,7 cm, średn. wyl. 10,5 cm

418. Misa, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 4,5 cm, średn. wyl. 9,0 cm

419. Puchar, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 13,3 cm, średn. wyl. 12,5 cm

420. Waza, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 11,0 cm, średn. wyl. 15,0 cm

421-422. Puchary, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 16,1 cm, średn. wyl. 13,5 cm; wys. 15,7 cm, średn. wyl. 15,0 cm

423-424. Wazy, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 10,0 cm, średn. wyl. 13,7 cm; wys. 10,7 cm, średn. wyl. 17,0 cm

425. Naczynie, ceramika, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 20,0 cm, średn. wyl. 16,5 cm

426-428. Kolczyki, brąz, Dacharzów, pow. sandomierski, średn.: 5,7 cm; 5,7 cm; 2,3 cm

429. Szpila, brąz, Dacharzów, pow. sandomierski, dł. 25,7 cm, średn. główki 2,2 cm

430. Paciorek, szkło, Dacharzów, pow. sandomierski, wys. 0,3 cm, średn. 0,5 cm

 

EPOKA BRĄZU-EPOKA ŻELAZA

Kultura łużycka

431-433. Naczynia, ceramika, Złota, pow. sandomierski, wys. 12,8 cm, średn. wyl. 21,1 cm; wys. 10,3 cm, średn. wyl. 17,2 cm; wys. 3,7 cm, średn. wyl. 9,3 cm

434. Kubek, ceramika, Wełecz, pow. buski, wys. 5,0 cm, średn. wyl. 6,0 cm

435-436. Wazy, ceramika, Wełecz, pow. buski, wys. 15,5 cm, średn. wyl. 16,0 cm; wys. 15,6 cm, średn. wyl. 13,3 cm

437-442. Naczynia, ceramika, Koprzywnica, pow. sandomierski, wys. 6,1 cm, średn. wyl. 11,6 cm; wys. 9,0 cm, średn. wyl. 8,4 cm; wys. 6,5 cm, średn. wyl. 5,3 cm; wys. 4,5 cm, średn. wyl. 8,3 cm; wys. 3,0 cm, średn. wyl. 5,8 cm; wys. 4,0 cm, średn. wyl. 8,3 cm

443. Misa, ceramika, Koprzywnica, pow. sandomierski, wys. 8,0 cm, średn. wyl. 30,5 cm

444. Naczynie, ceramika, Koprzywnica, pow. sandomierski, zach. wys. 25,0 cm, średn. wyl. –

445. Misa, ceramika, Koprzywnica, pow. sandomierski, wys. 8,3 cm, średn. wyl. 25,5 cm

446. Waza, ceramika, Koprzywnica, pow. sandomierski, zach. wys. 26,0 cm, średn. wyl. –, najw. średn. brzuśca 30,5 cm

447. Garnek, ceramika, Tarnobrzeg, wys. 20,5 cm, średn. wyl. 12,3 cm

448. Misa, ceramika, Tarnobrzeg, rekonstr. wys. 13,5 cm, średn. wyl. 18,3 cm

449. Kubek, ceramika, Tarnobrzeg, wys. 5,5 cm, średn. wyl. 8,0 cm

450-453. Szpile, brąz, Złota, pow. sandomierski, dł.: 7,8 cm; 15,4 cm; 9,0 cm; 8,7 cm

454. Tarczka, miedź/brąz, Złota, pow. sandomierski, 7,0 x 4,3 cm

455. Bransoleta, brąz, Piotrowice, pow. sandomierski, średn. 4,8 cm, grub. 0,5 cm

456. Fragment bransolety, brąz, Piotrowice, pow. sandomierski, zach. dł. 2,3 cm, grub. 0,4 cm

457. Pierścionek, brąz, Skotniki, pow. sandomierski, średn. 2,2 cm

458-461. Pierścionki, brąz, Koprzywnica, pow. sandomierski, średn.: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,3 cm; 1,5 cm

462. Pierścionek, brąz, Piotrowice, pow. sandomierski, średn. 2,0 cm

463. Topór, kamień, Kunów, pow. ostrowiecki, 13,0 x 5,3 x 3,9 cm

464. Sierp, brąz, Tarnobrzeg, dł. 12,7 cm, szer. 2,4 cm

465. Grot oszczepu, brąz, Podgrodzie, pow. ostrowiecki, dł. 13,8 cm, szer. 3,4 cm

466. Siekiery, brąz, Oficjałów, pow. opatowski, 16,2 x 4,6 x 3,6 cm; 16,0 x 4,5 x 3,5 cm; zach. 11,1 x 5,2 x 3,4 cm

467. Siekiera, brąz, Senisławice, pow. kazimierski, dł. 10,3 cm, szer. z uchem 5,8 cm

 

EPOKA ŻELAZA

Kultura pomorska

468. Naczynie – klosz, ceramika, Glinka, pow. ostrowiecki, wys. 53,0 cm, średn. wyl. 46,0 cm

469. Naczynie, ceramika, Słupcza, pow. sandomierski, wys. 18,6 cm, średn. wyl. 18,3 cm

470. Misa, ceramika, Glinka, pow. ostrowiecki, wys. 8,5 cm, średn. wyl. 22,0 cm

471. Kubek, ceramika, Sandomierz, wys. 5,6 cm, średn. wyl. 5,5 cm

472. Naczynie, ceramika, Glinka, pow. ostrowiecki, wys. 20,2 cm, średn. wyl. 22,0 cm

473. Misa, ceramika, Kichary Nowe, pow. sandomierski, wys. 10,5 cm, średn. wyl. 24,0 cm

474. Garnek, ceramika, Glinka, pow. ostrowiecki, wys. 17,6 cm, średn. wyl. 13,6 cm

475. Misa, ceramika, Glinka, pow. ostrowiecki, wys. 10,2 cm, średn. wyl. 17,5 cm

476. Misa, ceramika, Ocinek, pow. sandomierski, wys. 9,2 cm, średn. wyl. 20,0 cm

477-480. Kubki, ceramika, Podgajcze, pow. opatowski, wys. 9,5 cm, średn. wyl. 9,0 cm; wys. 10,0 cm, średn. wyl. 9,5 cm; wys. 5,7 cm, średn. wyl. 7,0 cm; wys. 6,5 cm, średn. wyl. 6,7 cm

481-482. Kubki, ceramika, Kornacice, pow. opatowski, wys. 10,5 cm, średn. wyl. 15,0 cm; wys. 7,1 cm, średn. wyl. 9,0 cm

483. Igła, żelazo, Kornacice, pow. opatowski, dł. 6,3 cm

484. Fibula, żelazo, Kornacice, pow. opatowski, 6,5 x 5,6 cm

485. Nóż/brzytwa, żelazo, Kichary Nowe, pow. sandomierski, 12,9 x 2,3 cm

486. Szczypce, żelazo, Kichary Nowe, pow. sandomierski, dł. 9,4 cm

487. Szpila, żelazo, Kichary Nowe, pow. sandomierski, dł. 6,3 cm

 

Kultura przeworska

488. Trójskrzydełkowe grociki strzał (7), żelazo, Grzybów, pow. staszowski, zach. dł. 2,9-4,5 cm

489. Fibula, brąz, Grzybów, pow. staszowski, dł. 3,0 cm

490-502. Fibule, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, dł. największej 8,3 cm

503. Kubek, ceramika, Dwikozy, pow. sandomierski, wys. 6,5 cm, średn. wyl. 7,5 cm

504. Misa, ceramika, Dwikozy, pow. sandomierski, wys. 6,3 cm, średn. wyl. 18,8 cm

505. Fragment naczynia, ceramika, miejsc. nieznana, rekonstr. średn. wyl. 16,0 cm

506. Miecz, żelazo, Wilkowa, pow. staszowski, dł. ok. 70 cm, rekonstr. dł. 80 cm, rekonstr. szer. głowni 5,0 cm

507. Fragment klamry do pasa, żelazo, Wilkowa, pow. staszowski, 10,1 x 4,3 cm

508. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 27,0 cm, średn. wyl. 22,0 cm

509. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 23,0 cm, średn. wyl. 17,5 cm

510. Misa, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 9,7 cm, średn. wyl. 19,5 cm

511. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 25 cm, średn. wyl. 20,5 cm

512. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 19,5 cm, średn. wyl. 31,0 cm

513. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 5,0 cm, średn. wyl. 8,4 cm

514. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 17,3 cm, średn. wyl. 13,5 cm

515. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 6,9 cm, średn. wyl. 8,5 cm

516. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 20,5 cm, średn. wyl. 23,5 cm

517. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 16,6 cm, średn. wyl. 9,3 cm

518. Kubek, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 6,3 cm, średn. wyl. 8,9 cm

519. Kubek, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 6,0 cm, średn. wyl. 7,5 cm

520-521. Miseczki, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 4,7 cm, średn. wyl. 8,3 cm; wys. 4,0 cm, średn. wyl. 7,2 cm 

522. Pucharek, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 6,7 cm, średn. wyl. 8,0 cm

523. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. z uchem 13,0 cm, średn. wyl. 11,5 cm

524. Naczynie, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, zach. wys. 11,5 cm, najw. średn. brzuśca 13,0 cm

525-527. Fragmenty naczyń, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, zach. wys.: 11,7 cm; 16,5 cm; 11,5 cm

528-534. Naczynia, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, wys. 25,8 cm, średn. wyl. 16,9 cm; wys. 14,5 cm, średn. wyl.

13,4 cm; wys. 8,3 cm, średn. wyl. 15,5 cm; wys. 12,0 cm, średn. wyl. ok. 24,0 cm; wys. 10,0 cm, średn. wyl. ok. 13,0 cm; wys. 6,0 cm, średn. wyl. 7,9 cm; wys. 4,0 cm, średn. wyl. 6,8 cm

535-537. Przęsliki, ceramika, Grzybów, pow. staszowski, średn.: 4,1 cm; 3,0 cm; 4,5 cm

538-539. Przęsliki, kamień, Grzybów, pow. staszowski, średn.: 3,1 cm; 3,2 cm

540. Tygielek odlewniczy, ceramika, Sandomierz, wys. 6,5 cm, średn. wyl. 6,0 cm

541-542. Łyżki odlewnicze, ceramika, Sandomierz, zach. wys. 7,4 cm, zach. dł. 9,6 cm, szer. 4,9 cm; wys. 6,8 cm, zach. dł. 7,4 cm, szer. 4,8 cm

543. Pręt (element wagi?), brąz , Sandomierz, dł. 6,5 cm

544. Łańcuszek (element wagi?), brąz, Sandomierz, zach. dł. 8,6 cm

545. Miecz, żelazo, Sandomierz, 49,0 x 6,0 cm

546. Fragment naczynia, ceramika, Złota, pow. sandomierski, zach. wys. 6,0 cm, średn. wyl. 10,0 cm

547. Osełka kamienna, Grzybów, pow. staszowski, 10,1 x 3,8 x 2,6 cm

548-550. Noże, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, dł.: 16,7 cm; 18,2 cm; 14,1 cm

551. Nożyce, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, dł. 21,4 cm

552-555. Klucze, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, dł.: 18,7 cm; 14,4 cm; 13,7 cm; 15,2 cm

556-559.Okucia skrzynek, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, dł.: 9,4 cm; 10,0 cm; 10,2 cm; 8,7 cm

560. Kółko, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, średn. 8,1 cm

561-563. Krzesiwa, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, 8,9 x 1,7 cm; 9,0 x 1,8 cm; 8,8 x 3,0 cm

564. Igła, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, dł. 13,1 cm

565. Bransoleta, brąz, Grzybów, pow. staszowski, średn. 4,5 cm

566. Zawieszka, srebro, Zawichost, pow. sandomierski, 2,3 x 1,8 cm

567-569. Sprzączki do pasa, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, średn. 3,2 cm; średn. 3,4 cm; 7,4 x 2,7 cm

570-573. Ostrogi, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, szer. 5,8 cm, wys. 2,7 cm; zach. szer. 3,8 cm, wys. 2,3 cm; szer. 4,0 cm, wys. 3,9 cm; szer. 9,6 cm, wys. 2,5 cm

574. Miecz, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, rekonstr. dł. 69 cm, szer. 4,1 cm

575-576. Groty oszczepu, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, zach. dł. 14,8 cm, szer. 2,5 cm; dł. 18,0 cm, szer. 3,0 cm

577. Grot włóczni, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, rekonstr. dł. 51,0 cm (25,0 cm), szer. 3,9 cm

578. Fragment łańcucha, brąz, Grzybów, pow. staszowski, 8,3 x 6,4 cm

579-580. Umba, żelazo, Rytwiany, pow. staszowski, wys. 10,2 cm, średn. 11,4 cm; wys. 9,2 cm, średn. 10,5 cm

581-582. Umba, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, wys. 9,3 cm, zach. średn. 12,5 cm; zach. dł. 14,8 cm, dł. kolca 7,2 cm

583-585. Fragmenty imaczy, żelazo, Grzybów, pow. staszowski, 8,1 x 1,6 cm; 8,1 x 2,0 cm; 9,4 x 4,8 cm

586. Moneta (denar rzymski), srebro, Chmielów, pow. ostrowiecki, średn. 1,1 cm

587. Moneta (denar rzymski), srebro, miejsc. nieznana, średn. 1,9 cm

588. Moneta (denar rzymski), srebro, Chmielów, pow. ostrowiecki, średn. 1,8 cm

589-590. Monety (denary rzymskie), srebro, Chmielów, pow. ostrowiecki, średn.: 1,8 cm; 1,7 cm

591. Moneta (denar rzymski), srebro, miejsc. nieznana, średn. 1,9 cm

592. Moneta (denar rzymski), srebro, Sandomierz, średn. 1,7 cm

593. Moneta (denar rzymski), srebro, Chmielów, pow. ostrowiecki, średn. 1,7 cm

594. Moneta (denar rzymski), srebro, miejsc. nieznana, średn. 1,7 cm

595-597. Monety (denary rzymskie), srebro, Chmielów, pow. ostrowiecki, średn.: 1,7 cm; 1,8 cm (x2)

598. Moneta, brąz, miejsc. nieznana, średn. 1,9 cm

599. Wiadro, brąz, Sandomierz, wys. 25,2 cm, średn. wyl. 22,0 cm

600. Fragmenty wiadra (3), brąz, Sandomierz, rekonstr. wys. 33,0 cm, rekonstr. średn. wyl. 20,6 cm

601. Kabłąk od wiadra, żelazo, Sandomierz, dł. 24,5 cm

602. Fragment puchara, ceramika, Sandomierz, zach. wys. 9,5 cm, średn. dna/podstawy 12,8 cm

603. Fragment kubka, ceramika, Sandomierz, 18,4 x 15,9 cm

604. Miska, ceramika, Sandomierz, wys. 3,9 cm, średn. wyl. 11,0 cm

605. Czerpak, ceramika, Sandomierz, wys. 5,5 cm, wyl. 9,0 x 14,0 cm

606. Fragmenty nakładki na pas (?), srebro, złocenie, Sandomierz, 4,3 x 1,9 cm; 2,7 x 1,7 x 1,2 cm

607-608. Fragmenty grzebieni, kość, Sandomierz, 8,0 x 5,2 cm; 6,3 x 3,3 cm

609-610. Pałeczki do gry, kość, Sandomierz, 3,5 x 0,5 x 0,5 cm; zach dł. 3,1 cm x 0,6 x 0,6 cm

611. Osełka, kamień, Sandomierz, 6,3 x 5,2 x 2,4 cm

612. Brzytwa (?), żelazo, Sandomierz, rekonstr. dł. 13,6 cm (zach. 4,8 x 4,4 cm)

613. Nożyce, żelazo, miedź, Sandomierz, 11,4 x 2,5 cm

614-615. Ostrogi, żelazo, brąz, Sandomierz, 7,7 x 4,1 cm; 5,4 x 4,4 cm

616. Umbo, żelazo, Sandomierz, wys. 12,0 cm, średn. ok. 17,0 cm

617. Miecz, żelazo, Sandomierz, rekonstr. dł. 80,0 cm (zach. dł. 23,7 cm), szer. 3,7 cm

618. Grot włóczni, żelazo, Sandomierz, rekonstr. dł. 22,7 cm (zach. dł. 11,6 cm), szer. 3,3 cm

619. Tok (okucie drzewca włóczni), brąz, Sandomierz, dł. 4,9 cm, średn. 1,6 cm

620. Gwóździe/nity i ich fragmenty (5), żelazo, Sandomierz, dł.: 2,2 cm; 2,5 cm; 2,1 cm; 2,5 cm; 1,3 cm; średn. 1,1-1,2 cm

 

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

621-622. Naczynia, ceramika, Zdziechowice, pow. stalowowolski, wys. 25,5 cm, średn. wyl. 21,0 cm; wys. 15,5 cm, średn. wyl. 12,9 cm

623. Naczynie, ceramika, Sandomierz, wys. 20,4 cm, średn. wyl. 17,0 cm

624. Naczynie, ceramika, Zdziechowice, pow. stalowowolski, wys. 26,5 cm, średn. wyl. 21,2 cm

625. Naczynie, ceramika, Sandomierz, wys. 12,8 cm, średn. wyl. 10,3 cm

626. Garnek zasobowy, ceramika, Sandomierz, wys. 43,7 cm, średn. wyl. 34,0 cm

627-628. Naczynia, ceramika, Sandomierz, wys. 8,7 cm, średn. wyl. 9,7 cm, średn. dna 7,8 cm; wys. 3,5 cm, średn. wyl. 9,0 cm, średn. dna 5,3 cm

629-636. Dna naczyń i ich fragmenty, ceramika, Sandomierz, średn. dna: 6,2 cm; 8,0 cm; 7,8 cm; 8,8 cm; 10,5 cm; -; 11,5 cm; 8,5 cm

637-644. Przęśliki, ceramika, Sandomierz, średn. 2,5-4,7 cm

645-650. Przęśliki, kamień, Sandomierz, średn. 2,0-3,0 cm

651. Przęślik, ceramika, Raków, pow. kielecki, średn. 3,3 cm

652. Przęślik, kamień, Raków, pow. kielecki, średn. 2,3 cm

653. Tygielek odlewniczy, ceramika, Sandomierz, zach. wys. 5,2 cm, średn. dna 6,1 cm

654. Tygielek odlewniczy, ceramika, Drzenkowice, pow. ostrowiecki, wys. 3,0 cm, dł. 9,1 cm, najw. szer. 3,0 cm  

655. Fragment formy odlewniczej (?), kamień, Sandomierz, 4,5 x 4,6 x 1,3 cm

656-658. Osełki, kamień, Sandomierz, 7,9 x 2,5 x 1,4 cm; 6,9 x 2,0 x 1,2 cm; 6,1 x 1,7 x 1,4 cm

659-660. Klucze, żelazo, Sandomierz, zach. dł. 7,9 cm; 21,7 x 1,7 cm

661. Fragment okucia, żelazo, Sandomierz, zach. dł. 14,0 cm

662-663. Okucia, żelazo, Sandomierz, 4,5 x 2,7 cm; 3,5 x 1,8 cm

664. Skobel (?), żelazo, Sandomierz, 9,3 x 2,4 cm

665-666. Zawiasy, żelazo, Sandomierz, 8,9 x 7,3 cm; 7,0 x 6,3 cm

667. Haczyk, żelazo, Sandomierz, dł. 3,2 cm

668-670. Narzędzia, żelazo, Sandomierz, dł.: 10,3 cm; 11,7 cm; 13,1 x 1,8 x 1,2 cm

671-672. Gwoździe, żelazo, Sandomierz, dł.: 8,3 cm; 3,7 cm (średn. główki 2,0 cm)

673. Nit/okucie, brąz, Sandomierz, średn. główki 4,8 cm

674-675. Nożyce, żelazo, Sandomierz, 13,4 x 2,8 cm; 11,8 x 2,2 cm

676. Krzesiwo, żelazo, Sandomierz, 11,6 x 2,3 cm, średn. kółka 2,0 cm

677. Krzesiwo, żelazo, Sandomierz, 7,5 x 4,7 cm

678-683. Noże, żelazo, Sandomierz, zach. dł.: 12,9 cm; 10,6 cm; 12,1 cm; 11,2 cm; 9,1 cm; 6,9 cm

684-686. Okładziny trzonków noży (lub grzebienia?), kość, żelazo, Sandomierz, 6,5 x 1,7 x 0,7 cm; 10,7 x 1,4 x 0,3 cm; 7,3 x 0,9 x 0,6 cm

687. Fragment oprawy kołczanu (lub pochwy sztyletu?), kość, Tarnobrzeg, 14,2 x 6,2 cm

688. Narzędzie z rogu – dłuto, Sandomierz, 19,9 x 3,1 cm

689-692. Narzędzia kościane – szydła, Sandomierz, 16,6 x 2,8 cm; 10,2 x 2,0 cm; 8,3 x 1,4 cm; 9,1 x 2,0 cm

693. Oprawka w formie rurki, róg, Sandomierz, 6,2 x 1,9 cm

694. Ozdoba kościana „lunulowata”, Sandomierz, 5,3 x 2,2 x 0,5 cm

695. Pionek do gry, kość, Sandomierz, 2,8 x 2,7 x 0,7 cm

696-699. Kabłączki skroniowe, brąz, Sandomierz, średn.: 3,0-3,3 cm; 8,7 x 5,6 cm; 1,6 cm; 1,7 cm

700. Kabłączek skroniowy, ołów, Sandomierz, średn. 2,8 cm

701-702. Kabłączki skroniowe, srebro, Sandomierz, 2,7 x 2,3 cm; 2,3 x 2,1 cm

703. Kabłączek skroniowy, brąz, srebro, Sandomierz, 2,8 x 3,5 cm

704-705. Kabłączki skroniowe, brąz, srebro, Sandomierz, 3,5 x 2,9 cm; 2,7 x 2,6 cm

706. Ozdobna blaszka (okucie pasa?), brąz, Sandomierz, 4,7 x 2,8 x 0,3 cm

707. Obrączka, żelazo, Sandomierz, średn. 2,7-2,9 cm

708-712. Obrączki, szkło, Sandomierz, średn.: 1,9-2,1 cm; 2,2-2,4 cm; 2,3 cm; 2,1 cm; 1,9 cm

713. Paciorek, kość, Sandomierz, wys. 0,9 cm, średn. 1,1 cm

714-716. Paciorki, szkło, Sandomierz, wys. 1,0 cm, średn. 1,4 cm; wys. 0,5 cm, średn. 0,8 cm; wys. 1,3 cm, średn. 0,8 cm

717. Naczynie, ceramika, Sandomierz, wys. 13,0 cm, średn. 11,6 cm

718. Skarb denarów krzyżowych (127), srebro, Gnieszowice, pow. sandomierski, średn. 1,3-1,5 cm

719. Wisiorek, brąz, Sandomierz, 2,6 x 2,1 x 2,1 cm

720. Gwizdek, kamień, miejsc. nieznana, wys. 3,9 cm

721. Figurka – kaczuszka (zabawka?), kamień, Sandomierz, 6,7 x 2,4 x 2,5 cm

722. Grzechotka, ceramika, Sandomierz, średn. 4,5 cm

723. Miecz, żelazo, Zawichost, pow. sandomierski, zach. d

Muzeum

alt.php?id=422